Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim đảm nhiệm thi công gói thầu XL09 tại Km 8+900
Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim đảm nhiệm thi công gói thầu XL09 tại Km 8+900
Hà Thắng