Tranh thủ thời tiết thuận lợi Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim huy động tối đa trang thiết bị máy móc để tiến hành đào đắp mặt đường của gói thầu XL09
Tranh thủ thời tiết thuận lợi Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim huy động tối đa trang thiết bị máy móc để tiến hành đào đắp mặt đường của gói thầu XL09
Hà Thắng