Ông Trần Nhật Phong- Phó Giám đốc Ban Quản dự án 2, Bộ Giao thông Vận Tải cho biết: "Hiện nay thời tiết đang thuận lợi, chúng tôi đã thực hiện đồng thời các giải pháp như tăng cường đôn đốc, giám sát, chủ động xuống hiện trường để nắm bắt những vướng mắc trong quá trình thi công, qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp giải xử lý. Đến thời điểm hiện tại công trình xây dựng cơ bản được đầu tư đảm bảo tốt chất lượng, dự tính hoàn thành trước tiến độ đề ra"
Ông Trần Nhật Phong- Phó Giám đốc Ban Quản dự án 2, Bộ Giao thông Vận Tải cho biết: "Hiện nay thời tiết đang thuận lợi, chúng tôi đã thực hiện đồng thời các giải pháp như tăng cường đôn đốc, giám sát, chủ động xuống hiện trường để nắm bắt những vướng mắc trong quá trình thi công, qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp giải xử lý. Đến thời điểm hiện tại công trình xây dựng cơ bản được đầu tư đảm bảo tốt chất lượng, dự tính hoàn thành trước tiến độ đề ra"
Hà Thắng