Cần chấm dứt hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

20/03/2015 13:36

Chuyên gia Kinh tế Lê Đăng Doanh yêu cầu phải có quy định chấm dứt ngay những hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Trong hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh do VCCI tổ chức sáng 19/3, chuyên gia Kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, hiện nay Việt Nam cần nhấn mạnh việc nghiêm cấm công chức Nhà nước đòi hỏi doanh nghiệp phải “cõng” thêm các chi phí phi chính thức.

Ông Doanh kể: “Khi tôi đi giảng, có chị Giám đốc hai khách sạn nhỏ ở Hà Nội đã đưa cho xem giấy chúc mừng năm mới của một cơ quan đề nghị chủ khách sạn phải mừng tuổi theo danh sách cán bộ 35 viên chức của cơ quan này. Hay những chuyện như mùa hè thì yêu cầu các doanh nghiệp phải đóng góp cho cán bộ công chức đi nghỉ hè, khảo sát ở nước ngoài… Thế giới quy định đây là hành vi tham nhũng, vậy tại sao Việt Nam lại không?”, ông Doanh đặt câu hỏi.

Ông Doanh yêu cầu phải có quy định chấm dứt ngay những hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp như trên và tha thiết đề nghị biểu dương những địa phương có cơ quan công quyền thực hiện tốt, điển hình như Đà Nẵng hoặc Bình Dương.

N.Dương