Cần có lộ trình cụ thể với Chiến lược phát triển đường sắt

09/06/2015 18:53

Chiều nay (9/6), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp về các đề án, chiến lược, quy hoạch GTVT đường sắt.

Cần có lộ trình cụ thể với Chiến lược phát triển đường sắt 1
Thứ trưởng Đông yêu cầu xác định rõ nội dung công việc từng giai đoạn trong Chiến lược.

Thứ trưởng Đông đề nghị các đại biểu tập trung nêu rõ các vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ liên quan đến việc xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển GTVT ĐS Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT ĐS Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa đường sắt Bắc – Nam… Trong đó, cần xây dựng và thống nhất các đầu công việc cần triển khai một cách cụ thể theo lộ trình giai đoạn, từ đó phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị. Đối với Đề án Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu lĩnh vực hạ tầng đường sắt, cần kiểm điểm rõ các phần việc đã triển khai thực hiện, nhất là với các công trình, dự án đã có nhà đầu tư quan tâm.

 Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện Chiến lược phát triển GTVT ĐS đòi hỏi nguồn lực lớn nên cần có những bước chuẩn bị công phu, cụ thể với lộ trình rõ ràng; trong đó có tính đến công tác quy hoạch đất đai, kế hoạch phát triển công nghiệp đường sắt… Liên quan đến đầu tư đường sắt từ vốn xã hội hóa, cho rằng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cần chủ động; tuy nhiên Thứ trưởng vẫn phân rõ trách nhiệm, đầu mối quản lý cho các đơn vị.

Thanh Thúy