Căn cước công dân gắn chíp có phải “đũa thần”?

02/07/2021 06:00

Chắc chắn, tới đây, có căn cước mới rồi vẫn phải đi xin chứng nhận chứng minh thư cũ ở công an quận.

Căn cước công dân gắn chíp có phải “đũa thần”? 1

Ảnh minh họa

Lần đầu người dân có mã số định danh, sao không tích hợp hết thông tin cá nhân vào đó, kể cả hộ chiếu vaccine?

Kính cận: Hơn 50 triệu người đã đủ thông tin làm căn cước công dân gắn chíp, quá nhanh cho một chiến dịch quy mô toàn quốc ông nhỉ?

Kính viễn: Nhưng quá ít người nhận được căn cước. Trong lúc chưa cấp trả cho người dân, giá bổ sung thêm các trường thông tin y tế, bảo hiểm, bằng lái, thẻ đăng ký hiến tạng vào thì tốt.

Kính cận: Ông đừng kỳ vọng quá, cái gì cũng có lộ trình, căn cước chứ có phải đũa thần đâu mà quản lý toàn dân bằng công nghệ ngay lập tức vậy được.

Kính viễn: Thì đó, vì có lộ trình từ trước, nên nếu chuẩn bị đồng bộ hoá dữ liệu rồi đổi thì tốt hơn.

Kính cận: Tôi chưa mong xa xôi như thế, chỉ mong tích hợp được các số chứng minh thư, căn cước cũ vào căn cước gắn chíp là đã mừng rồi. Chắc chắn, tới đây, có căn cước mới rồi vẫn phải đi xin chứng nhận chứng minh thư cũ ở công an quận.

Kính viễn: Đúng vậy, nhiều người còn lo ngại bị lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình khai thác thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đấy.

Kính cận: Công an họ giải thích dùng sim rác thì không thể nhắn tin khai thác thông tin của công dân khác được. Phải là sim điện thoại chính chủ, có tài khoản đăng ký được xác thực.

Tóm lại, bước đầu cứ thế đã, hy vọng các bước đồng bộ cập nhật thông tin lần sau vào căn cước công dân sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả hơn.

Kính cận