Cần đánh giá cụ thể việc thí điểm phân cấp quản lý sân bay Cát Bi

23/09/2021 16:43

UBND TP. Hải Phòng vừa góp ý Đề án “Định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không”.

Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản gửi Bộ GTVT do Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ ký liên quan đến đề xuất thí điểm phân cấp cho địa phương này quản lý Cảng HKQT Cát Bi.

Theo đó, Hải Phòng đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung đánh giá năng lực, kinh nghiệm của UBND TP. Hải Phòng, sự phối hợp giữa Hải Phòng với ACV, VATM và Bộ Quốc phòng.

cần đánh giá cụ thể việc thí điểm phân cấp quản lý sân bay cát bi

Cảng HKQT Cát Bi hiện do TCT Cảng hàng không VN (ACV) quản lý, khai thác

UBND TP. Hải Phòng cho rằng, đề xuất thí điểm phân cấp quản lý Cảng HKQT Cát Bi là nội dung lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến nhiều lĩnh vực như tài nguyên và môi trường, quốc phòng - an ninh, quản lý vận hành. Do đó việc này đòi hỏi cần có nghiên cứu cụ thể hơn để đánh giá trước khi xác định thực hiện thí điểm phân cấp quản lý.

Chính vì vậy, Hải Phòng đề nghị chỉnh sửa phần nội dung này trong dự thảo đề án của Bộ GTVT thành “Nghiên cứu thí điểm phân cấp quản lý Cảng HKQT Cát Bi cho UBND TP. Hải Phòng”.

Trước đó, trong Đề án “Định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không” đang được lấy ý kiến các địa phương, Bộ GTVT đã đề xuất thí điểm phân cấp quản lý CHK quốc tế Cát Bi cho UBND TP. Hải Phòng.

Theo Bộ GTVT, dù sân bay này chưa hoạt động có lãi nhưng có tiềm năng phát triển rất tốt. Cùng đó, Hải Phòng có tiềm năng kinh tế để hỗ trợ đầu tư phát triển CHK quốc tế Cát Bi. Hiện, Hải Phòng cũng có kinh nghiệm hỗ trợ xây dựng đường cất/hạ cánh, đường lăn.

Tại dự thảo đề án, Bộ GTVT cũng nêu rõ ba bước triển khai. Trong đó, bước đầu tiên, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV thành lập Công ty con quản lý Cảng HKQT Cát Bi và thực hiện hạch toán độc lập.

Sau đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và ACV chuyển đại diện chủ sở hữu Công ty quản lý Cảng HKQT Cát Bi cho UBND TP Hải Phòng; đồng thời Bộ GTVT chuyển giao tài sản khu bay (đường cất/hạ cánh cũ, đường lăn…) cho địa phương này.

Bộ Quốc phòng thực hiện thủ tục chuyển giao đất được quy hoạch cho hàng không dân dụng và đất dùng chung cho UBND TP. Hải Phòng.

Thanh Bình