Cân đối nguồn vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

25/10/2018 15:59

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo nghiên cứu, làm rõ khả năng cân đối nguồn lực cho dự án.

Hồng Xiêm