Căn hộ 25 m²: Bộ Xây dựng nói phù hợp, không trái Luật

21/05/2017 13:14

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có thông tin cụ thể về việc cho phép doanh nghiệp xây dựng căn hộ tối thiểu 25m².

căn hộ 25 m²: bộ xây dựng nói phù hợp, không trái luật

Bộ Xây dựng cho biết, diện tích căn hộ tối thiểu 25m², có thể bố trí chỗ ở cho 1-3 người) là hợp lý và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định trước đây trong Luật Nhà ở 2005 thì "Nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ không thấp hơn 45m²".

Tuy nhiên, sau khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành thì quy định trên đã được bãi bỏ và chưa có quy định cụ thể giới hạn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư thương mại. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường về căn hộ có diện tích vừa và nhỏ (dưới 45m²) để phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ 2-3 người tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp là tương đối lớn và đã được đầu tư xây dựng tại một số địa phương.

Kết quả điều tra về dân số và nhà ở cho thấy số hộ gia đình tại đô thị có diện tích nhà ở tối thiểu dưới 5m²/người là tương đối lớn (khoảng 4,8%). Từ đó, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 6m² sàn/người; Đến năm 2020 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 8m2 sàn/người. Do đó, việc quy định diện tích căn hộ tối thiểu 25m², (có thể bố trí chỗ ở cho 1-3 người) là hợp lý và phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, các nước như: Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia... đều cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích nhỏ (Hàn Quốc: 14m²; Pháp: 15m²; Thái Lan: 15-20m²). Như vậy, việc quy định cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu 25m² là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, chất lượng nhà ở được quyết định bởi các yếu tố như: chất lượng xây dựng, chất lượng hoàn thiện, hệ thống trang thiết bị, điều kiện hạ tầng, dịch vụ quản lý vận hành… Do đó, việc quy định cho phép xây dựng căn hộ có diện tích vừa và nhỏ (tối thiểu 25m²) không phải là nguyên nhân hình thành các khu nhà ở chất lượng kém.

Trước đó, trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp có thể tạm thời xây dựng căn hộ diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m².

Trần Bình