Cần hơn 665 nghìn tỷ đồng đầu tư đường sắt trong 10 năm tới

02/04/2021 16:32

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN cho biết, giai đoạn 2021-2030 nhu cầu vốn đầu tư đường sắt cần tới hơn 665 nghìn tỷ đồng...

cần hơn 665 nghìn tỷ đồng đầu tư đường sắt trong 10 năm tới

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN đề nghị dành vốn giai đoạn 2021-2030 đầu tư nhà ga, kho bãi đường sắt để phát triển logistics.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN vừa có văn bản gửi Bộ GTVT góp ý vào dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Tại văn bản này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN đề nghị bổ sung vào quy hoạch đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng đường sắt, nhất là đánh giá về hiện trạng nhà ga, hệ thống kho ga, bãi hàng, đường kết nối đường bộ… đang gây khó khăn cho việc tăng cường kết nối và phát triển logistics.

Đồng thời, chi tiết việc kết nối ga đường sắt với đường bộ. Dự báo khối lượng cần đề cập đến nhu cầu, khối lượng vận tải hàng hóa dự báo từ các khu công nghiệp, cảng cạn…

Đối với mục tiêu đầu tư đến năm 2030, Ủy ban đề nghị bổ sung việc nâng cấp hạ tầng nhà ga, hệ thống kho ga, bãi hàng, đường kết nối đường bộ, phát triển logistics phục vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến. Ưu tiên, xem xét việc kết nối với các cảng cạn trong giai đoạn 2021-2030 vì có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất của địa phương…

Cũng liên quan đến vốn đầu tư cho đường sắt giai đoạn 2021-2030, theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN, dự kiến tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn này hơn 665 nghìn tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với số vốn thực hiện giai đoạn 2011-2020 là hơn 39,4 nghìn tỷ đồng. Với nhu cầu đầu tư rất lớn như vậy, theo Ủy ban, cần làm rõ khả năng cân đối nguồn lực cho phù hợp với thực tế cũng như làm rõ các giải pháp huy động vốn.

Kỳ Nam