Cận kề tám mươi vẫn cần mẫn làm "cần chắn sống"

24/09/2014 13:35

Từ ngày nhà báo lên đây lần đầu đến chừ mọi thứ đã quá nhiều thay đổi. Ông Đại - em tui, giờ đã không còn "đồng hành" với tui nữa. Thân già này cũng chưa biết ngày nào khuất núi.