Cần kiểm soát chặt phương tiện nạo vét luồng, hút cát

29/03/2018 16:39

Những phương tiện nào không thực hiện các dự án nạo vét sẽ không được đăng kiểm khi gắn các thiết bị hút cát.

Phan Tư