Cần làm thủ tục gì để được gia hạn tiền thuê đất 2021?

18/06/2021 19:18

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân cần làm gì để được gia hạn tiền thuê đất 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021...

cần làm thủ tục gì để được gia hạn tiền thuê đất 2021?

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ được gia hạn tiền thuê đất 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021. Ảnh minh họa

Đề hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo hướng dẫn vừa được Cục Thuế TP Hà Nội thông tin, người nộp thuế cần lưu ý một số vấn đề để được thụ hưởng.

Gia hạn 6 tháng tiền thuê đất

Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn phải nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Bên cạnh tiền thuê đất, các tổ chức, doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế từ tháng 3/8/2021 (kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2/2021 (kê khai ttheo quý); Gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021; Gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2021; Gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2021.

Nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Thời hạn cuối là 30/7

Về trình tự, thủ tục gia hạn, người nộp thuế cần làm Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu tại phụ lục Nghị định) gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế chỉ cần gửi thủ tục này 1 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế trong theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát. Việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

C.Sơn