Cận Tết Tân Sửu 2021, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

08/02/2021 15:52

Bộ Tài chính ban hành Thông tư giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt ngay trước Tết Tân Sửu 2021.

cận tết tân sửu 2021, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Tài chính ban hành Thông tư giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 8/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó, Thông tư quy định giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Trên cơ sở này, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Được biết, hiện có 3 doanh nghiệp vận tải đường sắt thuộc diện nộp phí. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt này thực hiện khai phí với cơ quan thuế và nộp phí vào ngân sách nhà nước.

C.Sơn