Cần Thơ mở lại 48 tuyến vận tải hành khách đến 11 tỉnh

27/10/2021 13:09

Ngày 27/10, Sở GTVT TP Cần Thơ có thông báo cho hoạt động lại các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định đi, đến TP Cần Thơ và ngược lại.

Trong thông báo, có thêm 4 địa phương đồng ý nối lại tuyến với Cần Thơ gồm: Hậu Giang, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Thuận với tần suất hoạt động bình thường.

cần thơ mở lại 48 tuyến vận tải hành khách đến 11 tỉnh

Cần Thơ nối lại 48 tuyến vận tải hành khách đến 11 tỉnh.

Sở GTVT TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe khách thường xuyên câp nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã được công bố. Theo đó báo cáo ngay với Sở GTVT 2 đầu tuyến để điều chỉnh hoạt động lại kịp thời.

Như vậy tính đến hiện tại Cần Thơ đã cho hoạt động lại 48 tuyến vận tải hành khách đến 11 tỉnh thành. Trong đó, có 4 địa phương gồm: Bình Định, Quãng Ngãi, Lâm Đồng và An Giang thống nhất hoạt động với tần suất 50% theo biểu đồ đã được phê duyệt. Các tỉnh còn lại hoạt động bình thường với tần suất 100%.

Lê An