Cần Thơ thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND

20/11/2018 16:03

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt đề án sắp xếp, bộ máy cơ quan hành chính giai đoạn năm 2020.

Cần Thơ thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND 1

UBND TP Cần Thơ. Ảnh Lê An

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính giai đoạn đến năm 2020 theo hướng giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính cấp thành phố.

Theo đó, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Theo đề án, tính đến tháng 6/2018, Cần Thơ có 1.923 công chức, trong đó, cấp TP có 1.178 công chức và cấp huyện có 745 công chức. Qua đánh giá chung cho thấy việc bố trí nhân sự tại các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan chuyên môn cấp TP chưa bảo đảm số lượng biên chế theo định hướng của Chính phủ (phải bố trí tối thiểu 06 biên chế/phòng) ảnh hưởng đến chất lượng quản lý cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả, TP thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong. Trong đó giảm 03 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp TP và 03 phòng thuộc Chi cục.

Cụ thể, có 15 cơ quan gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GTVGT, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; Sở Ngoại vụ; 2 ban gồm Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và hai đơn vị khác là Thanh tra TP, Văn phòng Hội đồng nhân dân TP cũng nằm trong nhóm đối tượng được sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Các Ban và sở ban ngành nói trên sẽ phải giảm từ 1 đến 5 đầu mối, sáp nhập một số phòng trực thuộc đơn vị lại với nhau hoặc chuyển đổi chức năng cho phù hợp.

Đơn cử như Sở GTVGT sẽ tiến hành giảm 01 đầu mối, sáp nhập Phòng Pháp chế, ATGT và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thành Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và ATGT. Đổi tên Phòng Kế hoạch và Tài chính thành Phòng Kế hoạch - Thẩm định.

Đặc biệt, đề án còn triển khai thực hiện thí điểm kiêm nhiệm người đứng đầu. Cụ thể, thí điểm kiêm nhiệm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Thí điểm Trưởng ban Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại 02 huyện: Phong Điền và Vĩnh Thạnh.

Thời gian triển khai thực hiện của đề án từ năm 2018 đến 2020.

Lê An