Cần Thơ thu hồi hàng loạt quyết định tuyển dụng chưa đủ tiêu chuẩn

18/10/2018 13:44

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ.


cần thơ thu hồi hàng loạt quyết định tuyển dụng chưa đủ tiêu chuẩn

Trụ sở UBND TP Cần Thơ

Ngày 18/10, nguồn tin từ Văn phòng UBND TP Cần Thơ, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, vừa ký công văn, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nêu trong kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ ngày 26/9, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính; khẩn trương điều chuyển viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn (hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng); chủ động rà soát cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong quy hoạch nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, số lượng cấp phó đối với chức danh thuộc thẩm quyền quản lý. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những thiếu sót, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trong kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó… giai đoạn năm 2016 đến 30/4/2018 của UBND TP Cần Thơ đã nêu đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng không đúng theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức.

Trong việc tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng. Đáng chú ý, đã có 2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Hiện, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp nói trên (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc).

Lê An