Cần tiêu chí để chọn nhà thầu mạnh làm cao tốc

04/10/2022 06:08

Với số lượng nhà thầu đáp ứng quy mô gói thầu có giá trị 1.500 tỷ đồng trở lên, một nhà thầu có thể được chỉ định thầu nhiều hơn một gói thầu.

Chọn nhà thầu làm cao tốc Bắc - Nam ra sao cho hiệu quả?

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đáng chú ý hơn, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu và cơ hội đã mở ra rất lớn với nhiều doanh nghiệp nếu đảm bảo đầy đủ các tiêu chí xây lắp.

Cần tiêu chí để chọn nhà thầu mạnh làm cao tốc 1

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh minh họa: Tạ Hải

Tuy nhiên, từ đây cũng đặt ra vấn đề lựa chọn quy mô gói thầu ra sao để đảm bảo được tiến độ và chất lượng. Trong đó, cần lưu ý việc không chia nhỏ gói thầu như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bởi việc quá nhiều gói thầu sẽ mất rất nhiều thời gian, khó liên thông kết nối, gây chậm trễ, tăng kinh phí, tăng tổng mức đầu tư…

Nhằm đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp khả năng thực hiện của các nhà thầu, Bộ GTVT đã kiến nghị phân chia gói thầu với phạm vi khoảng 20-40km/gói thầu và có giá trị dự kiến khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng; số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 nhà thầu/gói thầu.

Với số lượng nhà thầu đáp ứng quy mô gói thầu có giá trị 1.500 tỷ đồng trở lên không nhiều, do đó một nhà thầu có thể được chỉ định thầu nhiều hơn một gói thầu (nếu đáp ứng năng lực thực hiện).

Đồng thời, việc phân chia gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng tương ứng với hợp đồng tư vấn giám sát có giá trị khoảng 20-40 tỷ đồng, sẽ phù hợp năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu tư vấn giám sát Việt Nam hiện nay.

Trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang triển khai một loạt các dự án lớn, không chỉ có cao tốc Bắc - Nam.

Số lượng nhà thầu trong nước cũng có hạn, nếu chia tất cả thành các dự án lớn có thể sẽ lại tập trung vào một vài nhà thầu. Như vậy sẽ không huy động được năng lực của các nhà thầu, doanh nghiệp khác tham gia vào đại công trình cao tốc Bắc - Nam.

Khi phân chia phù hợp như đề xuất của Bộ GTVT, nhiều nhà thầu có thể tham gia được, phù hợp với năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ nhà thầu hiện có của chúng ta.

Như vậy, nếu làm minh bạch, công khai sẽ giúp tiến độ và chất lượng được bảo đảm trong bối cảnh chúng rất cần tăng tốc giải ngân đầu tư công.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng cần có cách thức, tiêu chí để làm sao lựa chọn được nhà thầu xây lắp có năng lực, kinh nghiệm, uy tín bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật; kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định.

Trần Văn Lâm,
Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

.