Cảng vụ Hàng hải có quyền đình chỉ hoạt động container bị hỏng

29/10/2014 14:56

Cảng vụ Hàng hải khu vực có quyền kiểm tra tình trạng kỹ thuật của container  vận chuyển qua cảng biển VN và đình chỉ hoạt động nếu phát hiện thấy container không có hoặc có gắn biển chứng nhận an toàn...

Cảng vụ Hàng hải có quyền đình chỉ hoạt động container bị hỏng 1
Siết chặt kiểm tra an toàn kỹ thuật container

Không được kiểm tra, bảo dưỡng đúng hạn; Bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo container vận chuyển trên các phương tiện GTVT… là nội dung Thông tư  49 của Bộ GTVT Quy định về kiểm tra an toàn container được vận chuyển qua cảng biển VN, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2014. Thông tư cũng quy định các Cảng vụ Hàng hải khu vực phổ biến tại các cảng biển và phối hợp với Cục Hải quan, Chi cục Đăng kiểm trong việc kiểm tra an toàn kỹ thuật container.

Hồng Xiêm