Cảnh báo cướp biển tại khu vực Nam Philipine và Đông Sabah

01/11/2018 14:44

Cục HHVN yêu cầu đảm bảo an toàn tàu biển VN tuyến quốc tế, đặc biệt tàu qua khu vực biển Sulu - Celebes.

Cảnh báo cướp biển tại khu vực Nam Philipine và Đông Sabah 1

Tàu biển Việt Nam được yêu cầu thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biẻn đề phòng cướp biển

Cục Hàng hải VN vừa qua đã có công văn gửi Cục Đăng kiểm VN và các cảng vụ hàng hải thông báo về tình trạng cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu - Celebes (Nam Philipine và Đông Sabah). Để đảm bảo an toàn cho tàu biển VN tuyến quốc tế, đặc biệt là tàu đi qua khu vực biển Sulu - Celebes, Cục Hàng hải VN đề nghị Cục Đăng kiểm VN xem xét khuyến cáo các chủ tàu và có biện pháp an ninh phù hợp đối với Kế hoạch an ninh tàu biển của các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để bảo đảm an toàn cho thuyền viên và tàu biển.

Cục Hàng hải VN cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng hải cập nhật, phổ biến tới tất cả các thuyền trưởng, thuyền viên, chủ tàu, các công ty khai thác tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế về vấn đề cướp biển, cướp có vũ trang, trộm cáp mới xảy ra đối với tàu thuyền qua khu vực biển Sulu - Celebes (Nam Philipine và Đông Sabah) trong thời gian gần đây; đồng thời yêu cầu thuyền trưởng, thuyền viên, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu triển khai nghiêm túc Kế hoạch an ninh tàu biển đã được Cục Đăng kiểm VN phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng các khuyến cáo được đưa ra bởi IMB, RECAAP, không để xảy ra các sự cố an ninh đối với tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.

Trước đó, theo báo cáo tuần của Trung tâm chia sẻ thông tin ReCaap cho biết:  Ngày 11/9/2018 đã xảy ra vụ cướp tàu biển có vũ trang tấn công tàu cá  F/B Sri Dewi I của Indonesia bắt cóc 2 thuyền viên để đòi tiền chuộc. Đây là vụ cướp biển, cướp có vũ trang thực tế đã xảy ra kể từ tháng 3/2017 tại khu vực biển Sulu - Celebes (Nam Philipine và Đông Sabah) và cũng có thể do nhóm khủng bố Abu Sayyaf của Philipine thực hiện.

Phương Anh