Cảnh báo mất an ninh nguồn nước trong tương lai không xa

23/03/2017 08:05

Bộ TN&MT đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017.

Cảnh báo mất an ninh nguồn nước trong tương lai không xa 1

Nhiều khu, cụm công nghiệp, làng nghề và nhà máy,xí nghiệp chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước

Tại đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh, những thách thức to lớn về nước thải mà Việt Nam phải đối mặt như: Nhiều khu, cụm công nghiệp, làng nghề và nhà máy, xí nghiệp chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước; Ô nhiễm nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản còn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản không được kiểm soát chặt chẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân ở các vùng nông thôn; Nước thải sinh hoạt ở hầu hết các đô thị, khu dân cư chưa được xử lý đã và đang làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận... “Thách thức trên gióng lên một hồi chuông báo động với chúng ta và toàn nhân loại về nguy cơ mất an ninh nguồn nước trong tương lai không xa nếu như chúng ta không chung tay cùng hành động, nỗ lực để giải quyết ngay từ bây giờ”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định.

Hoàng Ngân