Cảnh báo nhựa đường giả mạo nhãn mác

07/04/2016 10:27

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng nhựa đường trong các công trình giao thông.

Cảnh báo nhựa đường giả mạo nhãn mác 1

Văn bản của Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ đúng quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường để đảm bảo chất lượng công trình. 

Bộ GTVT vừa có văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nhựa đường sử dụng cho công trình giao thông. Văn bản do Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Hoàng Hà ký thừa lệnh Bộ trưởng gửi tới các cơ quan, đơn vị: Tổng cục đường bộ VN, Viện khoa học và công nghệ GTVT, Sở GTVT các tỉnh, TP; các nhà đầu tư BOT, BT; các Ban QLDA thuộc Bộ; các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông và các công ty tư vấn thiết kế.

Nội dung văn bản nêu rõ trong thời gian gần đây, Bộ GTVT nhận được thông tin về hiện tượng một số đơn vị bán hàng và nhà nhập khẩu Việt Nam giả mạo nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trên các chứng từ, giả mạo quy cách đóng gói đối với vật liệu nhựa đường phuy có độ kim lún 60/70.

Để đảm bảo chất lượng hạng mục công trình giao thông có sử dụng vật liệu nhựa đường, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi sử dụng vật liệu nhựa đường phải chú ý thực hiện đúng các quy định Thông tư 27/2014/TT-BGTVT ngày 27/7/2014 của Bộ GVT về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường trong xây dựng công trình giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng cho công trình giao thông.

Phan Tư