Cảnh báo xu hướng hoạt động lễ hội năm 2017

12/01/2017 11:37

Bộ VH, TT&DL vừa đưa ra những cảnh báo xu hướng hoạt động lễ hội năm 2017.

cảnh báo xu hướng hoạt động lễ hội năm 2017

Tình trạng quá tải Chùa Hương trong mùa lễ hội khiến nhiều du khách mệt mỏi.

Bộ VH, TT&DL vừa đưa ra những cảnh báo xu hướng hoạt động lễ hội năm 2017. Theo đó, một số địa phương đang tìm cách lách các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội để tiếp tục duy trì, tổ chức lễ hội chọi trâu. Từ hoạt động chọi trâu dẫn tới các vấn đề xã hội trong lễ hội nảy sinh như dựa vào lễ hội để bán vé, trục lợi; bán thịt trâu chọi giá cao; cá cược trá hình…

Sự thay đổi về nhận thức, hành vi của những người tham gia lễ hội ngày càng được thể hiện rõ nét, kéo theo các hoạt động văn hóa cũng thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Các hoạt động trong lễ hội ngày càng đa dạng và phong phú, trong khi những yếu tố văn hóa truyền thống bị mai một dần. Do vậy, cần thiết cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tổ chức các hoạt động trong lễ hội cho phù hợp với truyền thống, văn hóa của nước ta.

Không gian lễ hội chật hẹp, lượng người tham gia đông vượt quá khả năng đáp ứng của các di tích và lực lượng phục vụ. Ban tổ chức cần rút kinh nghiệm để có kế hoạch, phương án tổ chức linh hoạt, hiệu quả, dần giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực. Việc sưu tầm, nghiên cứu về di tích, lễ hội chưa đủ luận cứ khoa học dẫn đến việc phục dựng có nơi tuỳ tiện, không đúng bản chất của lễ hội. Ở nhiều nơi, việc tuyên truyền, giới thiệu còn mang tính hình thức, đơn điệu, chưa đủ để du khách hiểu về các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, công trạng của nhân vật thờ tự hay ý nghĩa của lễ hội và cách thực hành nghi lễ, dâng lễ vật đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính.

Ngoài ra, các lễ hội truyền thống ngày càng kém hấp dẫn trước sự bùng phát mạnh mẽ của các loại hình lễ hội mới du nhập từ nước ngoài được tổ chức ở Việt Nam.

Xem thêm video:

Phạm Lý