Cảnh cáo 3 đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế dự án QL1, QL14

18/06/2014 09:50

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa có văn bản cảnh cáo các đơn vị Tư vấn Tổng B tham gia công tác khảo sát thiết kế các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ...


Cụ thể, trong quá trình triển khai, công tác khảo sát, thiết kế đã bộc lộ một số tồn tại như: Một số hồ sơ thiết kế cơ sở còn sơ sài, kết quả khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn không chính xác dẫn đến phải điều chỉnh trong bước thiết kế tiếp theo, gây ảnh hưởng tiến độ, chất lượng; Các đơn vị tư vấn tổng thể, tổng B chưa phát huy hết vai trò bao quát, đảm bảo tính nhất quán về các nguyên tắc, giải pháp thiết kế, chưa kiểm soát và nâng cao được sự đồng đều về tiến độ, chất lượng khảo sát, thiết kế...


Chấn chỉnh công tác khảo sát, thiết kế các Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và QL14, Bộ GTVT cảnh cáo 3 đơn vị tư vấn thiết kế Tổng B gồm Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), CTCP TVTK GTVT phía Nam (TEDI South) và Công ty Tư vấn và Khảo sát xây dựng Bộ Quốc phòng chưa hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình khảo sát thiết kế và giám sát thi công. Thứ trưởng Thọ cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm vai trò giám sát tác giả, rà soát thiết kế để đưa ra các giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới nhà dân, đẩy nhanh tiến độ thi công, không làm tăng tổng mức đầu tư...

T.B