Cảnh sát biển, Kiểm ngư đối phó với sự ngang ngược của Trung Quốc

20/05/2014 10:41

Nhiều tàu Trung Quốc vẫn ngang ngược đâm va, phun vòi rồng với công suất lớn vào tàu Việt Nam.