Cao Bằng: Bổ nhiệm một số lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn

10/02/2017 14:28

Kết quả thanh tra của Bộ Nội vụ cho thấy tỉnh Cao Bằng đã bổ nhiệm một số lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn...

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Cao Bằng. Quá trình thanh tra được tính từ 1/1/2014 – 30/9/2016.

Theo kết luận thanh tra, trong khoảng thời gian này, UBND tỉnh Cao Bằng quyết định tiếp nhận 37 trường hợp không qua thi tuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, một số công chức được tiếp nhận không qua thi và được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hai kỳ thi tuyển công chức, tuyển dụng được 87 công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Về cơ bản, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển dụng công chức không nêu số lượng biên chế công chức của từng cơ quan, đơn vị, không nêu số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức. UBND tỉnh yêu cầu thêm điều kiện dự tuyển công chức và chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức không phù hợp quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Cao Bằng đã bổ nhiệm một số trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn. Một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định. Hai quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ không phù hợp với tuổi nghỉ hưu của công chức. Một công chức tại thời điểm có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ còn trên 24 tháng công tác...

Kết luận thanh tra cho thấy, đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan thuộc UBND tỉnh Cao Bằng còn sử dụng 24 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước là không đúng quy định. 

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trên để có hình thức xử lý phù hợp; Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý…

Xem thêm Video:

H.Vũ