Cao su Chư Prông đạt lợi nhuận 2015 trên 12,3 tỷ đồng

06/03/2016 08:21

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2016.

cao su chư prông đạt lợi nhuận 2015 trên 12,3 tỷ đồng
Cao su Chư Prông đạt lợi nhuận 2015 trên 12,3 tỷ đồng

Năm 2015 là năm có giá bán cao su thấp nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây, tiêu thụ lại khó khăn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động. Mặc dù vậy, công ty đã tiêu thụ và xuất khẩu trực tiếp 7.333 tấn cao su các loại, tạo doanh thu hơn 232 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 12,5 tỷ đồng và nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng. Với 3.122 cán bộ, công nhân viên thu nhập về lương đạt bình quân gần 4 triệu đồng/người/tháng, các chế độ, chính sách của người lao động được công ty duy trì, các phong trào vẫn được các tổ chức đoàn thể phát động như phong trào “Thi đua nước rút”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”….

Dự kiến năm 2016 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, công ty đã đề ra nhiệm vụ khai thác chỉ vượt 300 tấn so với kế hoạch VRG giao, với sản lượng 6.500 tấn, năng suất bình quân 1,3 tấn/ha. Tổng doanh thu đạt trên 224 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 17,6 tỷ đồng...

H.T