Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang gặp vướng mắc gì?

15/07/2020 16:24

Các mỏ đất đắp đang cung cấp cho nhiều dự án khác trên địa bàn, nên không đảm bảo trữ lượng và công suất để cung cấp cho dự án.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang gặp vướng mắc gì? 1
Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), hiện nay, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu đất đắp, bãi đổ thải và công tác GPMB.

Cụ thể, đối với nguồn vật liệu đất đắp, các mỏ đất trên địa bàn đều bị giới hạn công suất khai thác, giá vật liệu đất đắp theo báo giá của các mỏ cao hơn nhiều so với giá vật liệu đất đắp trong công bố giá vật liệu của địa phương. Hơn nữa, các mỏ đất đắp đang cung cấp cho nhiều dự án khác trên địa bàn, nên không đảm bảo trữ lượng và công suất để cung cấp cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Về bãi đổ thải, dự án có khoảng 31 vị trí được địa phương chấp thuận, tuy nhiên cơ chế đền bù địa phương đang làm rõ với Bộ Tài nguyên và Môi trường nên một số vị trí bãi chứa vẫn chưa đủ điều kiện để đổ đất, tiến độ thi công nền của một số nhà thầu bị hạn chế.

Ngoài ra, dự án cũng đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Do mặt bằng bàn giao cho dự án chưa hoàn thành, không liên tục (đặc biệt các đoạn thi công nền đào để điều phối vật liệu đắp chưa được bàn giao) nên đường công vụ nội tuyến không liên tục, ảnh hưởng đến việc điều phối vật liệu dọc tuyến.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, tính đến nay, dự án đã triển khai thi công đạt sản lượng 762/5.586 tỷ đồng (đạt khoảng 13,6% giá trị hợp đồng). Trong đó, hai gói thầu (XL01, XL02) thi công từ tháng 9/2019, giá trị khối lượng đã thực hiện đạt 391,6/1.085 tỷ đồng (đạt 36,1%), tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu; 3 gói thầu thi công từ tháng 1/2020, còn lại 6 gói thầu mới khởi công tháng 4 - 5/2020, đang chuẩn bị mặt bằng công trường, lán trại, phòng thí nghiệm hiện trường, đường công trường. Về công tác GPMB, đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt được 92,5/98,3km (đạt 94,1%).

Đình Quang