Sau thời gian dài ngưng trệ do mưa bão, ngập lụt, đến nay, toàn bộ các nhà thầu trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã làm việc trở lại bình thường.
Sau thời gian dài ngưng trệ do mưa bão, ngập lụt, đến nay, toàn bộ các nhà thầu trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã làm việc trở lại bình thường.
Văn Thanh,Sỹ Hòa