Cao tốc Bắc-Nam sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

04/11/2016 15:23

Xây dựng được tuyến đường cao tốc Bắc - Nam chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cao tốc Bắc-Nam sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh:
Giao thông đi đến đâu, kinh tế phát triển đến đó

Nhu cầu xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam rõ ràng là một nhu cầu có thực, nhưng với một dự án lớn, thực hiện trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Để đầu tư được còn rất nhiều công việc phải làm, trong đó quan trọng nhất là việc kêu gọi, bố trí nguồn lực. Bên cạnh đó, trong việc đầu tư trung hạn 5 năm, cũng phải tính đến thứ tự đầu tư ưu tiên của các dự án.

Quan điểm xuyên suốt là giao thông đi đến đâu, kinh tế phát triển đến đó, xây dựng được tuyến đường cao tốc Bắc - Nam chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng quá trình thực hiện cần công khai, minh bạch mọi vấn đề, lưu ý phát triển nhưng phải gắn với lợi ích của người dân.

Xem thêm video:

T.Bình - H.Thu (Ghi)