Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ gặp khó trong vận chuyển vật liệu

27/07/2021 15:52

Giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực 3 ngày, trong khi sà lan chở cát từ mỏ đến công trường mất 4 ngày qua 3 tỉnh.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết tiến độ của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến nay vẫn đang kiểm soát tốt, đạt yêu cầu đề ra.

Tuy vậy, hiện nay do các tỉnh ĐBSCL áp dụng Chỉ thị 16 nên việc vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường phục vụ thi công gặp nhiều khó khăn.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ gặp khó trong vận chuyển vật liệu 1

Các nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đảm bảo tiến độ đề ra nhưng lại gặp khó trong việc vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường.

Mặc dù các đơn vị thi công đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của địa phương, thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi đi qua các trạm kiểm soát.

Tuy nhiên, do nhu cầu xét nghiệm hiện nay tại các tỉnh này rất lớn, nhiều nơi thông báo ngừng tiếp nhận xét nghiệm Covid-19. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công dự án, đặc biệt là công tác vận chuyển cát đắp nền đường (phải đi qua 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long).

Theo quy định, những người điều khiển phương tiện từ địa phương này đến địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính, hiệu lực không quá 3 ngày.

Nhưng mỗi sà lan từ công trình đi lên các tỉnh An Giang, Đồng Tháp chở cát rồi về lại công trình cũng mất từ 3 đến 4 ngày, lúc này giấy xét nghiệm không còn hiệu lực. Trong khi đó, những người điều khiển phương tiện thường ăn ở trên sà lan, không hề lên bờ để tiếp xúc với người dân địa phương.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản kiến nghị lãnh đạo Bộ GTVT xem xét có ý kiến với các địa phương hỗ trợ tạo “tuyến hành lang ưu tiên” cho các đơn vị vận chuyển cát từ các mỏ/nguồn về công trường. Có thể cấp giấy luồng xanh, tạo điều kiện ưu tiên kiểm tra trước cho các phương tiện, nhân sự đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh khi vận chuyển qua các trạm chốt kiểm tra y tế.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có 3 gói thầu xây lắp, đến nay đã triển khai đồng bộ. Toàn dự án đã huy động 217 cán bộ kỹ thuật, lái máy; 98 xe máy thiết bị, đang triển khai tổng cộng 33 mũi thi công. Tất cả nhân sự làm việc tại dự án đều thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, không được ra bên ngoài để đảm bảo công tác phòng dịch.

Các nhà thầu đã hoàn thành đào hữu cơ ở những khu vực đã bàn giao mặt bằng. Khối lượng cát đắp đến cao độ cắm bấc thấm là 550.000m3, dự kiến hết tháng 8 sẽ hoàn thành khối lượng 880.000m3.

Đối với các cầu, đang triển khai thi công được 14/14 cầu; đóng cọc mố, trụ được 47.973m/220.489m.

Một khó khăn khác là mặt bằng bàn giao theo kiểu “xôi đỗ” nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng loạt trên tuyến. Các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời nên tại một số vị trí cầu nhà thầu chưa thể thi công đóng cọc.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã tích cực phối hợp và làm việc với UBND các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp để giải quyết các vướng mắc và bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 23km đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Dự án được khởi công đầu năm 2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Phan Tư