Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ: Thành lập tổ công tác GPMB các xã, thị trấn

25/05/2022 16:19

Cùng với rà soát địa điểm khu tái định cư để báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác GPMB...

Ngày 25/5, UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại cuộc họp về công tác GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn.

Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7km, điểm đầu tại xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), điểm cuối tại xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Đáng chú ý, trong tổng số 32,53km dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị, riêng đoạn qua huyện Vĩnh Linh có chiều dài 14,25km, đi qua địa bàn các xã Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan và các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn.

cao tốc vạn ninh - cam lộ: thành lập tổ công tác gpmb các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành (thứ 4 từ phải sang) báo cáo, trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến và lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị liên quan về công tác GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn ngày 11/5

Tính đến trung tuần tháng 5/2022, đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành công tác đo thu hồi đất tại xã Vĩnh Khê và đang thực hiện công tác kiểm đếm theo quy định, đồng thời đang đo đạc thu hồi đất tại xã Vĩnh Hà và thị trấn Bến Quan...

Theo ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, các phòng ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của tỉnh, huyện và được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác GPMB là một nhiệm vụ khó khăn, cần có sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị.

“Về công tác kiểm đếm, yêu cầu Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn có dự án đi qua địa bàn tiếp tục tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; xây dựng kế hoạch cụ thể để các xã, thị trấn chủ động phối hợp.

UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác GPMB, bố trí cán bộ tham gia, báo cáo các vấn đề phát sinh, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất phương án tháo gỡ để UBND huyện kịp thời chỉ đạo”, nội dung văn bản nêu rõ.

Việc xác định vị trí khu tái định cư để tiến hành các thủ tục và xây dựng khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đến tiến độ công tác GPMB- song song với công tác đo đạc, kiểm kê, xác định giá đất cụ thể...

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh giao Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát lại nhu cầu để thống nhất địa điểm, quy mô khu tái định cư để tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị trước ngày 30/5.

Bên cạnh đó, Phòng TN&MT tham mưu các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu tái định cư theo quy định. Phòng Kinh tế - hạ tầng tham mưu quy hoạch xây dựng khu tái định cư đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu và các khu chức năng khác đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Phòng GD&ĐT tham mưu vị trí xây dựng trường học đảm bảo khoảng cách, cự ly theo quy định; phương án tổ chức dạy học cho các điểm trường bị ảnh hưởng trong thời gian xây dựng tái định cư...

UBND huyện Vĩnh Linh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Duy Lợi