Cấp 1.000 tấn gạo cho Lạng Sơn cứu đói

05/09/2014 17:06

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 2.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 2.

Cấp 1.000 tấn gạo cho Lạng Sơn cứu đói 1
Tp. Lạng Sơn ngập chìm trong nước do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trường hợp tiếp tục khó khăn, tỉnh Lạng Sơn báo cáo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắc xin, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 3 địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu 100 tấn hóa chất sát trùng Chlorine; tỉnh Lạng Sơn 15.000 liều vắc xin LMLM tam giá và 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Hà Giang 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Bình Minh