Cấp bách sửa Luật để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an

09/04/2018 12:01

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, việc ban hành Luật CAND (sửa đổi) là cấp bách nhằm sắp xếp lại bộ máy CAND.

Cấp bách sửa Luật để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an 1

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, việc ban hành Luật CAND (sửa đổi) là cấp bách nhằm sắp xếp lại bộ máy CAND - Ảnh: mps.gov.vn

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, mới đây, Bộ tổ chức phiên họp Ban soạn thảo dự án Luật Công an nhân dân (CAND) (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong một thời gian rất ngắn, Bộ Công an đã khẩn trương chủ trì nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật CAND (sửa đổi).

Ngày 31/3/2018, Bộ Công an có Tờ trình số 107/TTr-BCA báo cáo Chính phủ về dự án Luật trên. Với tinh thần sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Luật CAND hiện hành đã có 4 điều mới được bổ sung, 31 trên 45 điều của Luật CAND hiện hành được sửa đổi.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng trong tổ chức và hoạt động của CAND. Đó là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của CAND; xây dựng Công an xã chuyên nghiệp; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an; cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an; quy định về công nghiệp an ninh; chỉnh lý quy định về trần cấp hàm cao nhất là cấp tướng; bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc ban hành Luật CAND (sửa đổi) là cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Luật CAND (sửa đổi), Bộ Công an nhận thấy còn một số vấn đề cần tiếp tục đưa ra để thảo luận làm rõ hơn. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Ban soạn thảo tập trung nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo, nhằm đảm bảo kịp tiến độ trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.

Trước đó, ngày 3/4, Bộ Công an đã thông tin chính thức về Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Điểm nổi bật trong nội dung Nghị quyết trên là: Về chức năng, nhiệm vụ không thay đổi. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tăng cường cho cơ sở theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đặc biệt, sẽ không tổ chức cấp trung gian; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y tế trong Công an nhân dân; Tổ chức lại Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn với Công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Hiện nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đang khẩn trương, có lộ trình hoàn thiện các phần việc được giao; hoàn thiện và thực hiện Đề án trên.

Anh Thư