Cấp báo cho khách Hàn Quốc việc tạm dừng miễn visa

28/02/2020 16:46

Các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo kịp thời cho khách là người Hàn Quốc để tránh tình trạng bay sang Việt Nam mà không được nhập cảnh.

Cấp báo cho khách Hàn Quốc việc tạm dừng miễn visa 1
Khu vực kiểm tra xuất/nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Cục Hàng không VN vừa có văn bản hoả tốc gửi các hãng hàng không trong nước, các hãng hàng không nước ngoài khai thác đi/đến Việt Nam, TCT Cảng hàng không VN (ACV), CHK quốc tế Vân Đồn và các cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung Nam về việc triển khai tạm dừng chế độ miễn visa cho công dân Hàn Quốc.

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các Cảng vụ hàng không và Người khai thác cảng hàng không, sân bay thông báo cho các hãng hàng không nước ngoài khai thác trên địa bàn.

Các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các hành khách là người Hàn Quốc để tránh tình trạng hành khách bay sang Việt Nam mà không được nhập cảnh.

Trong sáng nay, ti cuc hp ca Ban Ch đạo phòng chng dch bnh viêm đường hô hp cp do chng mi ca virus Corona (COVID-19) gây ra đã hp dưới s ch trì ca Phó Th tướng Vũ Đức Đam, trước din biến tình hình dch bnh trên thế gii, các thành viên Ban Ch đạo đã bàn bc các gii pháp liên quan đến công tác kim soát người nhp cnh. Đặc bit là công dân các nước có dch đang lây lan mnh trong cng đồng đến Vit Nam và người Vit Nam t các quc gia có dch v nước.

Th trưởng B Ngoi giao Tô Anh Dũng cho biết: Trong thi gian qua, vi s ch đạo quyết lit và s vào cuc đồng b ca c h thng, chúng ta đã kim soát tt dch bnh Covid-19. Tuy nhiên, din biến trên thế gii rt phc tp, nht là ti mt s nước như: Hàn Quc, Italy, Iran…

Để ngăn chn dch bnh lây lan vào Vit Nam, Chính ph đã thc hin nhiu gii pháp để bo v sc kho ca người dân, cng đồng, gim thiu ti đa các tác động tiêu cc đối vi kinh tế, xã hi. Vi tinh thn đó, Chính ph đã quyết định tm dng áp dng chính sách min th thc đối vi công dân Hàn Quc.

Theo đó, công dân Hàn Quc vào Vit Nam vi th thc phù hp do Vit Nam cp, đây là gii pháp Vit Nam áp dng tm thi để ngăn chn dch bnh. Quyết định này chính thc được áp dng t 0h ngày 29/2, Th trưởng Tô Anh Dũng thông tin.

Đại din B GTVT cũng cho biết, nhng ngày gn đây s lượng các chuyến bay qua li gia Vit Nam và Hàn Quc đang gim mnh, do ít khách, nhiu hãng hàng không trong nước đang cân nhc vic tm dng bay cho đến khi có tình hình mi…

T.Bình