Cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho ngư dân ảnh hưởng cá chết

02/07/2016 13:07

Hà Tĩnh vừa đưa ra một số chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân ven biển Hà Tĩnh do chịu ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa ký quyết định quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất do ảnh hưởng sự cố môi trường trong thời gian qua. 

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng sự cố môi trường thuộc các đối tượng là tổ chức, người lao động và các nhân khẩu trong hộ có hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần, khai thác hải sản có tàu thuyền không lắp máy hoặc lắp máy có công suất nhỏ hơn 90CV; dịch vụ hậu cần nghề cá; nghề muối bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố môi trượng tại thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và Nghi Xuân.

Đối với trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình hoặc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng sẽ được hoàn trả lại số tiền bảo hiểm y tế do cá nhân đã đóng cho những tháng còn lại. Thời hạn hỗ trợ từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017. 

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Các hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ lãi suất vay vốn để chuyển đổi nghành nghề

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho hộ nghèo và cận nghèo vay vốn thực hiện chuyển đổi ngành nghề đối với các khoản vay giải ngân phát sinh trong thời gian từ 01/7/2016 đến 31/12/2016, thời gian hỗ trợ lãi suất 12 tháng kể từ ngày giải ngân, mức vay tối đa không quá 50 triệu đồng/hộ. 

Đối với công tác hậu cần nghề cá, tỉnh Hà Tĩnh sẽ trích ngân sách hỗ trợ đóng mới tàu cá, tàu hậu cần phục vụ hoạt động khai thác hải sản. Tàu có công suất từ 400CV trở lên sẽ được hỗ trợ 600 triệu đồng mỗi tàu, thời gian 2 năm. Các tàu có công suất nhỏ từ 90CV đến 250CV sẽ nhận mức hỗ trợ từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng, thời gian 2 năm... 

Quyết định của tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu rõ nguồn kinh phí là tạm thời trích trước từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 để thực hiện và được hoàn trả nguồn dự phòng từ các nguồn: Đền bù của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Trần Lộc