Cập nhật hiện trạng cá chết, biển miền Trung 2 lần/ngày

03/05/2016 07:06

Bộ TN-MT yêu cầu cơ quan chức năng cập nhật tình hình xử lý vấn đề cá chết bất thường tại biển miền Trung

cập nhật hiện trạng cá chết, biển miền trung 2 lần/ngày

Cá chết ở biển miền Trung

 Chiều 2/5, Bộ TN-MT đã có công văn gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, yêu cầu: Tổng hợp, đánh giá các hoạt động đã và đang triển khai trên địa bàn liên quan đến việc cá chết bất thường và các kết quả đạt được trong việc xác định nguyên nhân; đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ kèm theo kết quả phân tích mẫu; ước tính thiệt hại về kinh tế, môi trường. Thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin, báo cáo diễn biến tình hỉnh hải sản chết hàng ngày; các vấn đề mới phát sinh có liên quan trên địa bàn địa phương và các đề xuất, kiến nghị.

Công văn cũng yêu cầu trong báo cáo của UBND các tỉnh yêu cầu nêu rõ về các văn bản chỉ đạo điều hành, công tác chỉ đạo triển khai đối với sự cố hải sản chết hàng loạt; công tác khảo sát, phối hợp tìm nguyên nhân cá chết (bao gồm các hoạt động đã triển khai, công tác tổ chức lấy mẫu, phân tích,…); hiện trạng hải sản diễn biến môi trường trong ngày (bao gồm tình hình thủy văn, tình hình môi trường khu vực, kết quả quan trắc mẫu); công tác thu gom, vệ sinh môi trường, tuyên truyền; đánh giá tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo trên đề nghị thường xuyên gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 9h và 16h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 2/5 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, Bộ TN-MT cũng đề nghị các Cơ quan chỉ đạo các đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, bao gồm: Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu, Tư vấn môi trường biển; Viện Hải dương học; Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường biển hải quân; Viện Nghiên cứu hải sản tham gia cùng Đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc chất lượng nước biển tại khu vực miền Trung ưu tiên bố trí trang thiết bị và nhân lực, xây dựng kế hoạch triển khai quan trắc chất lượng nước biển khu vực miền Trung.

Việc Bộ đề nghị phối hợp các đơn vị thuộc mạng lưới các trạm quan trắc và phân tích môi trường biển của các Bộ, ngành thuộc hệ thống quan trắc và phân tích môi trường quốc gia sẽ giúp huy động tối đa sự tham gia trong việc quan trắc, phân tích, giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu được thông tin kịp thời, hàng ngày về chất lượng môi trường biển ven bờ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cũng như phục vụ hoạt động sinh hoạt du lịch, tắm biển của người dân.

Hoàng Ngân