Cấp quyền truy cập tờ khai HQ điện tử cho hơn 1.000 tài khoản

10/10/2017 10:04

Tổng cục Hải quan ngày 9/10 cho biết, từ tháng 3 đến hết tháng 9/2017, Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử...

cấp quyền truy cập tờ khai hq điện tử cho hơn 1.000 tài khoản

Tra cứu thông tin tờ khai hải quan

Cơ quan hải quan đã cấp quyền truy cập cho gần 1,1 nghìn tài khoản và tiếp tục tiếp nhận các yêu cầu cấp tài khoản, kết nối hệ thống. Trong số các nhóm khách hàng sử dụng Cổng thông tin tờ khai điện tử, khối ngân hàng có số lượng tra cứu lớn nhất. Trong đó, Agribank sử dụng dịch vụ với tần suất cao.

Hiện nay, tờ khai hải quan được sử dụng trong nhiều hoạt động nghiệp vụ khác nhau như: Hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; hoàn thuế, thanh tra thuế, kiểm tra thuế; thanh toán, nộp thuế, bảo lãnh thuế nhập khẩu của các tổ chức tín dụng… 

C.Sơn