Cấp trực tuyến gần 11.000 giấy chứng nhận đăng kiểm

14/12/2015 21:07

Việc nhận, cấp chứng nhận đăng kiểm cho xe cơ giới nhập khẩu hiện được thực hiện hoàn toàn qua phương thức điện tử

Cấp trực tuyến gần 11.000 giấy chứng nhận đăng kiểm 1
Đăng kiểm viên kiểm định chất lượng xe nhập khẩu mới

Theo Cục Đăng kiểm VN, từ ngày 25/5 - 30/11/2015, Cục Đăng kiểm VN đã cấp gần 11.000 Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo đó, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân chỉ cần khai báo hồ sơ qua mạng và nhận kết quả trực tuyến, thay vì phải đến tận cơ quan đăng kiểm và hải quan để làm thủ tục. Dịch vụ hành chính công trên được áp dụng song song cả hai hình thức trực tuyến và nộp bằng hồ sơ bản giấy từ tháng 25/5/2015, và từ 1/9/2015 chính thức thực hiện hoàn toàn qua mạng trực tuyến.

Trước đó, Bộ GTVT đã chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 5 Cảng vụ Hàng hải: TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng .

Kết quả sau 6 tháng triển khai, từ 6/5 đến 30/10/2015 đã có 10.002 hồ sơ điện tử được phê duyệt thành công  trên hệ thống  một cửa quốc gia trong tổng số 14.963 hồ sơ thực tế giải quyết (chiếm khoảng 67%).

H.Lộc