Cắt giảm 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính

08/01/2015 10:30

Mục tiêu của Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 vừa được Chính phủ ban hành là đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục...

cắt giảm 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính
Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu 100% TTHC tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Kế hoạch, trọng tâm năm 2015 sẽ đơn giản hóa 13 nhóm TTHC, quy định liên quan đến: Xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ khi có quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đến khi đi vào hoạt động; khám, chữa bệnh cho người dân; tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học; tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức; yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực...

Tiến Minh