Cắt giảm thêm 45,5 giờ nộp thuế

16/01/2015 12:05

Ngày 15/1, tại hội thảo về cải cách thủ tục thuế, ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, đến nay, số giờ tuân thủ về thuế giảm được 370 giờ/năm. 

Cắt giảm thêm 45,5 giờ nộp thuế 1

Trong năm 2015, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ nữa, để đạt được mục tiêu 171 giờ trong năm 2015 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Bà Joana Nasr, chuyên gia của WB (Ngân hàng Thế giới) xác nhận, Việt Nam đang có lợi thế để có thể giảm đáng kể thời gian nộp thuế như đã có hệ thống kê khai và nộp thuế điện tử (đạt tỷ lệ 97%) giúp giảm khối lượng công việc, giảm chi phí hoạt động cho cơ quan thuế; Tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế; Giúp thu thuế sớm hơn, giảm khả năng tranh chấp về tính thuế, giảm cơ hội xảy ra tham nhũng.

Hải Quỳnh