Cắt tỉa cây xanh không ảnh hưởng đến lưới điện

19/05/2017 16:00

Đó là một trong những nội dung về phối hợp giữa Sở GTVT TP.HCM và Tổng công ty điện lực thành phố.

Cắt tỉa cây xanh không ảnh hưởng đến lưới điện 1

Đơn vị quản lý cây xanh có nhiệm vụ đảm bảo cây xanh được cắt tỉa đúng kỹ thuật không ảnh hưởng đến đường lưới điện

Ngày 19/5, Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa mới ký kết phối hợp với Tổng công ty điện lực TP HCM về công tác đảm bảo an toàn đường dây dẫn điện tại hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.

Theo Sở GTVT, mục đích của việc ký kết cùng phối hợp để đảm bảo các bên đều có thông tin khi tiến hành các công việc có liên quan đến nhau. Chẳng hạn, Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện đối với cây xanh. Về phía Sở GTVT, đảm bảo cây xanh được cắt tỉa đúng kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai thác lưới điện.

Kết hợp giữa kế hoạch hàng quý, hàng tháng, hàng tuần và những trường hợp đột xuất về vận hành, khai thác lưới điện và kế hoạch chăm sóc, cắt mé cây xanh. Kế hoạch dài hạn về ngầm hóa, kéo dẫn lưới điện và kế hoạch cải tạo, chỉnh trang cây xanh.

Hai bên có trách nhiệm bố trí đủ và hỗ trợ nhau về nhân lực, phương tiện cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, phối hợp kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.