Catalonia trưng cầu dân ý tách khỏi Tây Ban Nha

29/09/2014 07:39

Ông Artur Mas - Người đứng đầu Catalonia (lãnh thổ Đông Bắc Tây Ban Nha) đã ký sắc lệnh tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 9/11 về việc đòi độc lập cho khu vực này, theo Reuters ngày 28/9.

catalonia trưng cầu dân ý tách khỏi tây ban nha
Ông Artur Mas kêu gọi trưng cầu dân ý việc Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu có thể sẽ phải đình lại, khi Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria tuyên bố Nội các sẽ họp ngày hôm nay (29/9) để nộp đơn kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp chống lại cuộc trưng cầu ý dân này. 


Catalonia đóng góp 1/5 cho nền kinh tế Tây Ban Nha và có ngôn ngữ, văn hóa riêng. Hai năm trước, ông Artur Mas đã kêu gọi bầu cử sớm với mục đích thăm dò sự ủng hộ của người dân đối với việc tách khỏi Tây Ban Nha. Kết quả là hơn 2/3 nghị sỹ được bầu ở Catalonia ủng hộ việc tách ra độc lập.

Q.M