Câu đố: Bạn có thể đoán ra tên bao nhiêu con vật trong hình?

01/04/2020 16:55

Đây sẽ là bài kiểm tra kỹ năng quan sát và kiến thức động vật của bạn.

1. Đây là con gì?

Đáp án: Con dơi

2. Đây là con gì?

Đáp án: Con linh miêu

3. Đây là con gì?

Đáp án: Đại bàng

4. Đây là con gì?

Đáp án: Hà mã

5. Đây là con gì?

Đáp án: Cá đuối ó

6. Đây là con gì?

Đáp án: Linh cẩu

7. Đây là con gì?

Đáp án: Con cáo

8. Đây là con gì?

Đáp án: Khỉ mặt chó

9. Đây là con gì?

Đáp án: Sư tử

10. Đây là con gì?

Đáp án: Con gấu

11. Đây là con gì?

Đáp án: Cáo tuyết Bắc Cực

12. Đây là con gì?

Đáp án: Báo sư tử

13. Đây là con gì?

Đáp án: Hồng hạc

14. Đây là con gì?

Đáp án: Bạch tuộc

15. Đây là con gì?

Đáp án: Cá nóc

Phan Hằng (Theo Brightside)