Câu đố cờ vua giúp kiểm tra đôi mắt tinh anh của bạn

22/06/2021 16:55

Bạn có thể dành ra một chút thời gian giải trí với những câu đố này, hơn nữa còn giúp kiểm tra các giác quan của mình.

Tìm quân Tượng.

Tìm 4 quân Mã.

Tìm quân Tốt.

Tìm 2 quân Hậu

Tìm 3 quân Xe.

Tìm 5 quân Tốt.

Tìm 2 quân Vua.

Tìm 3 quân Mã.

Tìm 4 quân Tượng.

Tìm 2 quân Tốt.

Tìm quân Hậu

Phan Hằng (Theo Brightside)