Cầu Đồng Nai: Lại tiếp tục "trễ hẹn" vì vướng mặt bằng

09/05/2014 15:37

Trong khi tình trạng kẹt xe, ùn tắc hàng ngày vẫn diễn ra ở cầu Đồng Nai thì việc GPMB để thực hiện dự án vẫn rất ì ạch. Chủ đầu tư tiếp tục xin hẹn ngày về đích vào tháng 8/2014.