Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang, "khởi động" lại thế nào?

25/02/2020 21:31

Gần 10 năm thi công dở dang rồi “đắp chiếu”, dự án đường cứu hộ, cứu nạn từ cầu Thạch Hãn lên đập Trấm, Quảng Trị hiện mới thi công lại...

Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang,
Đoạn tuyến đường cứu hộ cứu nạn đang thi công, đoạn từ QL1 và đường sắt Bắc Nam vào đoạn này đang "bỏ lại"

Đáng chú ý, Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn lên đến đập Trấm (do Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư) là một trong 4 dự án mà tại thông báo kết luận thanh tra số 235/TB-TTCP ngày 19/12/2020 của Thanh tra Chính phủ "về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" chỉ rõ đến nay còn dở dang, không phát huy được hiệu quả vốn đầu tư. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh, Sở KH&ĐT.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đoạn đường vừa "tái khởi động" thi công lại này là Hạng mục đường từ Km0+ 192,22 - Km5+ 600, thuộc “dự án Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị”. Hạng mục này giá trị hợp đồng trên 16 tỷ đồng, ngày hoàn thành là 31/12/2020. Ngoài ra, 2/6 cây cầu dở dang đang thi công trở lại: cầu 3 nhịp tại Km1+647 và cầu 1 nhịp tại Km5+ 589.

Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang,
Đoạn tuyến đang thi công song song đường cũ. Đường cũ và cây đa giữa đường cũ với đường mới cũng đang "để lại"

Ghi nhận của PV cũng cho thấy, ngoài chừa lại đoạn đầu tuyến (giao với đường sắt Bắc Nam và QL1 phía Bắc cầu Thạch Hãn). Đoạn tuyến đang triển khai thi công nền đường chạy song song bên trái sát với con đường đất cũ. Đoạn còn lại đã được bóc phong hóa chạy song song bên phải con đường đất cũ vào đến cầu 3 nhịp tại Km1+647.

Tại cầu 1 nhịp dài 21m, khổ cầu 10m Km5+ 589, nhà thầu mới lao được 2 dầm và đang lao lắp các dầm còn lại. Còn cầu 3 nhịp tại Km1+ 647 (dài 21m, khổ cầu 21,5m), đoạn đường dẫn đầu cầu phía từ đập Trấm về đang được đổ đất lu lèn; nhịp đầu tiên hướng từ QL1 lên đã được đổ bê tông mặt cầu. Tuy nhiên, 2 dầm cầu nằm ngả nghiêng bên trái của nhịp thứ 3… vẫn “an vị”.

Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại các quyết định ngày 3/6/2010, 10/11/2010 và 5/4/2013. Tổng mức đầu tư gần 328 tỷ đồng.

Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang,
Cống trên đoạn tuyến đang thi công gần trụ sở Trạm Y tế phường An Đôn cũng mới chỉ thi công cho... đường mới

Công trình này được khởi công tháng 4/2011, nhưng từ năm 2014 đến nay, do không được tiếp tục bố trí kế hoạch vốn nên công trình không thể hoàn thiện và đã dừng thi công theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn TPCP.

Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang,
Cầu 3 nhịp tại đoạn tuyến Km1+ 647 "đắp chiều" nhiều năm nay đang thi công trở lại...

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định phê duyệt dự án ĐTXD công trình Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn. Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình Đường từ Km0+ 192,22 - Km5+ 600 thuộc dự án Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn.

Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang,
... Tuy nhiên, "số phận" 2 thanh dầm này vẫn đang chờ giám định để quyết định đưa lên làm cầu hay... bỏ đi

Như vậy, để hoàn thiện, dự án đường cứu hộ, cứu nạn “lâm nạn” gần 10 năm nay ở Quảng Trị, trong đó còn 4/6 cây cầu dở dang… vẫn phải chờ giai đoạn 2 (2021 – 2022).

Cầu đường cứu nạn Quảng Trị gần 10 năm dở dang,
Cầu 1 nhịp "đắp chiếu" tại Km5+ 589 đang lao dầm
Duy Lợi