Mặt cầu bị bong tróc, lộ cả tấm đan bên dưới, tạo thành các ổ gà.
Mặt cầu bị bong tróc, lộ cả tấm đan bên dưới, tạo thành các ổ gà.
Thanh Thúy - Tạ Hải