Mặt đường lồi lõm, ổ gà, khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Ông Tô Đình Lãng, Phó phòng Kĩ thuật an toàn Công ty CP Đường sắt Hà Hải cho biết, cầu Long Biên đã khai thác 121 năm. Hiện tại các kết cấu thép đã mòn rỉ, các nút giữa dầm dọc và dầm ngang đường sắt, sơn bề mặt kết cấu bị bạc màu. Đặc biệt tại phần đường xe máy, xe thô sơ, nhiều vị trí tấm đan bị vỡ âm, mặt đường bộ xe thô sơ bị bong bật nhựa, tạo thành các ổ gà...
Mặt đường lồi lõm, ổ gà, khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Ông Tô Đình Lãng, Phó phòng Kĩ thuật an toàn Công ty CP Đường sắt Hà Hải cho biết, cầu Long Biên đã khai thác 121 năm. Hiện tại các kết cấu thép đã mòn rỉ, các nút giữa dầm dọc và dầm ngang đường sắt, sơn bề mặt kết cấu bị bạc màu. Đặc biệt tại phần đường xe máy, xe thô sơ, nhiều vị trí tấm đan bị vỡ âm, mặt đường bộ xe thô sơ bị bong bật nhựa, tạo thành các ổ gà...
Thanh Thúy - Tạ Hải