Ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông tại cầu Long Biên hôm nay (1/6), các phương tiện qua lại cầu rất đông đúc. Các lan can phía đường bộ được sơn sửa lại, trông sáng sủa, nhưng vẫn lộ vẻ xuống cấp thấy rõ. Nhiều vị trí thép như tấm vải rách lỗ chỗ.
Ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông tại cầu Long Biên hôm nay (1/6), các phương tiện qua lại cầu rất đông đúc. Các lan can phía đường bộ được sơn sửa lại, trông sáng sủa, nhưng vẫn lộ vẻ xuống cấp thấy rõ. Nhiều vị trí thép như tấm vải rách lỗ chỗ.
Thanh Thúy - Tạ Hải